Skip to content

Da har vi utviklet en ny versjon av Norsk Vorstehhund Cup (NVC), forhåpentligvis til stor glede for både klubbens medlemmer og alle andre som har ventet på at vi skulle få dette på plass.

Det vil fortsatt bli gjort noen små endringer og oppdateringer, men dette vil skje uten at det vil ha noe å si på nettsidens funksjonalitet. Skulle vi måtte ta ned siden for å utføre større oppdateringer, vil dette bli varslet i god tid i forveien.

Totalt er det lagt inn 513 resultat fordelt på: 190 apportpremieringer, 6 fullkombinertpremieringer, 66 høyfjell høst premieringer, 8 lavlandspremieringer, 37 premieringer på skog og 156 premieringer på høyfjell vinter. Dette er igjen fordelt på 178 hunder.

Jaktrådet har kåret årets vinterhunder basert på resultater meldt inn i vår klubbinterne cup.

Vinterens jaktprøver er over og det har blitt utrolig mange flotte premier til vorstehhunder denne sesongen. Tradisjon tro kårer jaktrådet Årets Vinterhunder basert på resultater meldt inn til NVC-cupen.

En ekvipasje har vært helt suveren i vinter og hentet 68 poeng kun på VK-premier! Vi gratulerer Anne Maj Krogh og KV Itza’s Heidi som Årets Vinterhund i AK/VK.

I UK gratulerer vi Nina Smidtsrød og KV Rampens Ellevill som Årets Vinterhund UK.

  • Årets Vinterhund AK/VK: KV Itza’s Heidi
  • Årets Vinterhund UK: KV Rampen’s Ellevill

Jaktrådet gratulerer!

Representantskapet i NVK har vedtatt en justering i poengberegningen i NVC slik at VK-premier honoreres høyere i forhold til AK og UK.

NVK avdeling Møre og Romsdal ved distriktsrepresentant Rune Nedrebø hadde fremsatt forslag om å gi bedre uttelling for VK-premieringer.

I forsamlingen var det argumenter både for og i mot. Rune argumenterte for at det ble gitt uforholdsmessig mange poeng til hunder som starter gjentatte ganger i AK, mens klubben oppfordrer hunder som allerede har 1. AK om å prøve seg i VK. Han ville at poengene skulle endres slik at det ville lønne seg for hunder å starte i VK fremfor AK.

Andre tok til orde for at 1. AK burde honoreres like godt som VK-premier, all den tid kravene er like høye. Atter andre advarte mot at klubben skulle bli for elite-orientert, og at bredde i jaktprøvedeltakelse hadde en verdi i seg selv.

Etter en pause hvor NVK-leder Anders Simensrud og flere satte seg ned sammen og kikket på tallene og de utslagene de kunne gå, ble det fremsatt et kompromissforslag som innebærer at samtlige VK-premier vil gi ett poengs påslag. Dette forslaget ble så vedtatt:

Poengberegning NVC NY TABELL GJELDENDE FRA 2017

Endringer i apportkrav

I tillegg ble det gjort noen endringer i kravene til allround vandrepremie. Endringene ble vedtatt etter at flere hadde argumentert for at det er vanskelig for hunder som er bosatt nord og vest i landet å sanke poeng på apportprøver fordi det er få slike prøver i disse landsdelene.

Også dette forslaget var fremsatt av Møre og Romsdal.

Heretter er kriteriet for premiering som Årets Allroundhund AK skal være premiering i minst tre prøvegrener.