Skip to content

Følgende endringer ble gjort i forhold til uttak av NM lag, poengberegninger i NVC cupen, Årets Allroundhund NVC og ved poenglikhet for kåring av årets hunder.

Endring av retningslinjer for uttak til NM-lag

Deltagere til NM lag må melde sin interesse for deltagelse på laget med oversikt over oppnådde resultater siste to år. Jaktrådet skal legge ut informasjon og sette en frist for påmelding. Jaktrådet kan oppfordre/spørre kandidater som ikke har meldt interesse etter påmeldingsfristen.

Endringer på Årets Allround NVC 2017

Kriteriene for Årets Allround NVC 2017 gjøres endring ifht dagens kriterier.

  • Minimum premiert i 2 prøvegrener i UK
  • Minimum premiert i 3 prøvegrener i AK/VK
  • Endringer på Årets Allroundhund NVK 2017
  • Minimum premiert i 3 prøvegrener i AK/VK

Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, fullkombinert og apportprøve.

Det samles poeng etter til en hver tids championatpoeng i NKK. Kun høyeste premie i hver gren teller.

Endringer i poengberegning NVC 2017

Alle premiegrader i VK får et poeng tillegg.

Endring av statutter for poenglikhet i forbindelse med kåring av årets hunder (NVK og NVC)

Ved poenglikhet til kåring av årets hunder (NVK og NVC) benyttes følgende retningslinjer:

  1. Den hund som har oppnådd poengene på færrest resultater
  2. Den hund som har oppnådd høyeste enkelt poeng
  3. Hvis fortsatt likt vinner yngste hund

Vinnerne av premiene som er satt opp i vår klubbinterne cup, NVC, fikk sine premier og diplomer på Distriktskonferansen på Olavsgaard lørdag.

Årets Vorstehhund NVC

SV Speldragets Golddigger
Eier Randi Schulze. Golddigger

Årets Vinterhund AK/VK

KV Huldremyras Aan Lilly Deluxe
Eiere: Solveig Strøm Aaknes og Kim Aaknes

Årets Unghund Vinter

KV Sognexpressen’s Lna Sikka
Eiere: Ingar Olsen og Christine Karlsen

Årets langhår

LV Vindeggens Frøya
Eier: Aasmund Ørbeck-Nilssen

Årets Høyfjellshund AK/VK

KV Aska
Eier: Jens Thommas Sagør

Årets Unghund høst

KV Skåtfjellets Bzt Tella
Eier: Tom Lilletvedt

Årets Unghund Allround

SV Munkefjellets Vill Iver
Eier: Ellen Marie Imshaug

Årets Strihår Allround AK/VK

SV Speldraget’s F Golddigger
Eier: Randi Schulze

Årets Skogsfuglhund

KV Øvstebua’s Adm Fryd
Eier: Steinar Søiland

Årets Unghund Lavland

SV Martine av Røssmyra
Eier: Unn Johannessen

Årets Lavlandshund AK/VK

KV Volleåsens Amigo
Eier: Ivar Ekenes

Årets KV Allround

KV Sør Holleias Btf Jazz
Eiere: Belinda Aasberg og Anders Simensrud

De vinnerne som ikke var til stede på Distriktskonferansen, får diplomene fra dine distriktsrepresentanter eller opppdrettere.