Viktig! Husk innmeldingsfristen på 7 dager

RIIS BILGLASS NVC

NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.
NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.

Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.
Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.

Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.

Vandrepremier i NVK

Statutter for poenglikhet i forbindelse med kåring av årets hunder (NVK og NVC), endret på RS 2017.

Ved poenglikhet til kåring av årets hunder (NVK og NVC) benyttes følgende retningslinjer:

 1. Den hund som har oppnådd poengene på færrest resultater
 2. Den hund som har oppnådd høyeste enkelt poeng
 3. Hvis fortsatt likt, vinner yngste hund
Årets Vorstehhund NVK

Vinner er den med flest poeng etter reglene for norsk jaktchampionat.

 • 1989 KV C-Trixie, Odd Wraali
 • 1990 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem
 • 1991 KV Orremyras B´Nona, E. og Odd Mørk
 • 1992 KV Bergvolds Mutti, Tom R. Mossmann
 • 1993 KV Haugebjås Storm, Jens T. Sagør
 • 1994 KV Ruslebiff, Hans Fr. Gulliksen
 • 1995 KV Steff av Dahlwinn, Victor Wang
 • 1996 KV Garm av Dahlwinn, Victor Wang
 • 1997 KV Steff av Dahlwinn, Victor Wang
 • 1998 KV Irgas, Ketil Fredriksen
 • 1999 KV Garm av Dahlwinn, Victor Wang
 • 2000 KV Garm av Dahlwinn, Victor Wang
 • 2001 KV Stanglifjellet’s Janko, Robert Brenden
 • 2002 KV Kvitnyken’s ATP Henny, Svein M. Haraldsen
 • 2003 KV Rugdelias JMG Cogito, Ingeborg Nygaard og Øystein Kroken
 • 2004 KV Svarttjønnas Svea, Per Formo
 • 2005 SV Stakkhaugen’s Biri, Pål/Roy Fasseland
 • 2006 KV Kvitnykens ATP Nikita, Robert Brenden
 • 2007 KV Tierbuas Blondie, Brit Andrå
 • 2008 SV Fia, Arne Aalberg
 • 2009 KV Kvitnykens ATP Nikita, Robert Brenden
 • 2010 KV Sognexpressen's ACP Tiara, Robert Brenden
 • 2011 KV Haugtuns Fri, Siw og Ola Øie
 • 2012 KV Rugdelias NMJ Lucilla, Anne Grete Langeland
 • 2013 SV Gressfjellets Albert, Dagfin Fagermo
 • 2014 KV Markusfjellets GDF Raipas, Ulf Antonsen
 • 2015 SV Speldraget's F Golddigger, Randi Schulze
 • 2016 SV Ullekalvs Si-Fröken, Lone Gudim
 • 2017 KV Itza's Heidi, Anne Maj Krogh
 • 2018 SV A-Beethoven av Brandsegg Søndre , Rune Fossum
 • 2019 KV Tiurjegeren’s Solo av Sognexpressen, Robert Brenden
 • 2020 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze 2.g
 • 2021 KV Høgdalias GNT Texas, Øystein Dahl
Årets Allroundhund NVK

Tildelingen skjer på grunnlag av resultatene i 4 prøvetyper. Kun beste resultat i hver prøvetype teller. Det gis 3 poeng for 1.pr. AK, UK eller plassering i VK, 2 poeng for 2. pr. AK eller UK og 1 poeng for 3. pr. Dersom en hund blir premiert ved 3 prøvetyper  fordobles poengsummen. Ved premiering i alle 4 prøvetyper tredobles poengsummen. Ved poenglikhet har jaktrådet avgjørelsen ved vurdering av årets samlede resultat. Premien er evigvandrende, men det utdeles en miniatyr til odel og eie hver år.  Endret i 1988 til Årets Allroundhund. Vinner er den med høyest poengsum etter NVC-reglene. Beste resultat fra minimum 3 prøvegrener, maks 5 prøvegrener. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, fullkombinert og samlekombinert dvs. seks grener i Norge. Hvis det står likt, vinner yngste hund. Endret RS 1996: Tildelingen skal skje på grunnlag av de 5  prøvegrenene: Høyfjell, skog, lavland, vinter og kombinert (fullkombinert eller samlekombinert). Endret RS 2011: Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK, og apport skal være én av grenene. Endret RS 2012: Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK. Endret RS 2013: Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK. Apport skal være én av grenene. Endret RS 2017: Minimum premiert i 3 prøverener i AK/VK. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, fullkombinert og apport. Det samles poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for championatpoeng i NKK. Kun høyeste premie i hver gren teller.  Endret RS 2019: Minimum premiert i tre prøvegrener. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, lavland,  skog og apport. Det samles poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for championatpoeng i NKK.  Kun høyeste premie i hver gren teller. Ved poenglikhet vinner: 1. Den hund som er premiert i flest grener 2. Hvis det står likt vinner den hund med høyeste enkelt poeng. 3. Hvis det fortsatt står likt vinner yngste hund.

 • 1972 SV Nell, Erik Vogt 12 p
 • 1973 SV Frigga, Birgit Ording 16 p
 • 1974 SV Jawa, N K Isaksen
 • 1975 SV Frigga, Birgit Ording 27 p
 • 1976 SV Nerigardens Torri, Johan Østby 14 p
 • 1977 KV Bæsk, Odd Mørk 18 p
 • 1978 KV Kongstorps Aro, John Torp 27 p
 • 1979 KV Lønnvikens Flying Aiki, Fred Bjørnestad
 • 1980 KV Kongstorps Aro, John Torp 24 p
 • 1981 KV Lønnvikens Flying Aiki, Fred Bjørnestad 30 p
 • 1982 KV Lønnvikens Flying Aiki, Fred Bjørnestad 36 p
 • 1983 KV Garbo, Åmund Myklebost 18 p
 • 1984 KV Garbo, Åmund Myklebost 33 p
 • 1985 KV CoGo Hera av Vestgården, Arne Gjerstad 36 p
 • 1986 SV Robin, Anders Lunde 27 p
 • 1987 KV CoGo Hera av Vestgård., Fred Bjørnestad 36 p
 • 1988 KV Co-Go av Vestgården, Fred Bjørnestad
 • 1989 KV Myklegardens Gaia, Tom Sørum
 • 1990 KV Klevåsens Donna, B. og K. Klevås
 • 1991 KV Orremyras B´Nona, E. og Odd Mørk
 • 1992 KV Bergvolds Mutti, Tom R. Mossmann
 • 1993 KV Bergvolds Mutti, Tom R. Mossmann
 • 1994 KV Ane, Ansten Dalen
 • 1995 SV Leikvins FCM Tigeren, Anders Lunde
 • 1996 SV Kongsbekkens Connie, Kai-Rune Johannessen
 • 1997 SV Aksæther’s KTA Kaja, JanKarlsson
 • 1998 KV Aasatrua’s GLT Røysa, Glenn Olsen
 • 1999 KV Aasatrua’s GLT Røysa, Glenn Olsen
 • 2000 KV Aasatrua’s GLT Røysa, Glenn Olsen
 • 2001 KV Aasatrua’s GLT Røysa, Glenn Olsen
 • 2002 KV Kvitnyken’s ATP Henny, Svein M. Haraldsen
 • 2003 KV Stallogaisa´s H-Ed, Carl Peder Ramstad
 • 2004 KV Tierbuas Pippi, Glenn Olsen
 • 2005 KV Lierdalens Black Pepsi, Anders Simensrud
 • 2006 SV Rondeslottet Quick Silver, Randi Schulze
 • 2007 SV Rondeslottet Quick Silver, Randi Schulze
 • 2008 SV Fia, Arne Aalberg
 • 2009 KV Sognexpressen’s DNT Kira, Øystein Dahl
 • 2010 SV Rotvelta’s DKM Tussa, Lone Gudim
 • 2011 KV Gruffwe Rijs Astrix, Roger Andersen
 • 2012 KV Sør Holleias BTF Jazz, Belinda Aasberg og Anders Simensrud
 • 2013 KV Sør Holleias BTF Jazz, Belinda Aasberg og Anders Simensrud
 • 2014 SV Speldraget’s F Golddigger, Randi Schulze
 • 2015 SV Speldraget’s F Golddigger, Randi Schulze
 • 2016 KV Sør Holleias BTF Jazz, Belinda Aasberg og Anders Simensrud
 • 2017 KV Rypesteggens COT Eowyn, Sveinung Steine
 • 2018 BjB Tiril, Espen og Linda Mari Dammen Moe
 • 2019 KV Tiurjegeren’s Solo av Sognexpressen, Robert Brenden
 • 2020 KV Tiurjegeren’s Solo av Sognexpressen, Robert Brenden 2.g
 • 2021 SV Speldragets F Golddigger. Eier Randi Schulze 3.g
Årets Unghund NVK

Vinner er den med høyest poengsum etter NVC-reglene. Kun de 5 beste UK-starter i Norge er tellende, pluss høystatusløpene. Maks 10 prøver. Hvis det står likt, vinner yngste hund.

 • 1988 SV Vestenfors Wicky, Elin Soltvedt
 • 1989 SV Varga von Aldo, Svein Johnsen
 • 1990 KV Inka, Anne Maj Jenssen
 • 1991 KV E´Pelle, B.E. Olsen/Lehne
 • 1992 SV Leikvins Tigeren, Anders Lunde
 • 1993 KV Varegglias Lucky Charm, Øystein Skulerud
 • 1994 SV Storm Frank Øvrewall
 • 1995 KV Itza´s Tyro, Svein O. Aune
 • 1996 KV Huldreskogens Hanna, Tom R. Mossmann
 • 1997 SV Nordaførr’s B Don Arax, Andreas Bjørn
 • 1998 SV Stubbestulens Krutt, Terje Berntsen
 • 1999 KV Jomfrutoppens Lotte, Gry Hofstad
 • 2000 KV Gollomen´s Birk, Ole Andre Hestmo
 • 2001 KV Lierdalen’s Black-Pepsi, Terje Rontén
 • 2002 KV Kvitnyken’s ATP Henny, Svein M. Haraldsen
 • 2003 SV Stakkhaugens Silva, Pål Fasseland
 • 2004 KV Sognexpressens Tiara, Robert Brenden
 • 2005 SV Tre Riks Røysas Bonny, Heidi Ustvedt
 • 2006 KV Rugdelias NMJ Nikko, Ivar Eknes
 • 2007 KV Aron, Thomas Ellefsen/Violett Andersen
 • 2008 KV Haugtun’s DPB Fri, Siw Øie
 • 2009 SV Kvitsteindalens C-Ani, Geir Sve
 • 2010 SV En Ja, Alexander Rutle
 • 2011 KV Klevportens Kompis, Steinar Søiland
 • 2012 KV Sagåsen’s  Tyra
 • 2013 SV Gromliens Juni, Trond Aalberg
 • 2014 KV Rampens RTE Flax, Nina Smidtsrød
 • 2015 KV Vessinglias C Sofi, Hans Petter Blokkum
 • 2016 SV Munkefjellets Vill Iver, Ellen Marie Imshaug
 • 2017 KV Suldølens Tullamore, Wenche Due Hansen/Arild Walter Hansen
 • 2018 SV Sølenrikets A-Karma, Geir Sve
 • 2019 KV Rampen’s XME Helt Hærli, Nina Smidtsrød
 • 2020 KV Burre, Geir Henning Strøm
 • 2021 KV Masterbakkens AEO Àrja, Ingeborg Nina Nygaard
Årets langhår NVC

Tidligere Dibas Vandrepremie. Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Langhår. Deles ut til beste jaktpremierte, norskeide, langhårete vorstehhund for resultater oppnådd på jaktprøver og apportprøver i Norge. Jaktprøver regnes om til poeng etter skala for ’’Årets Unghund/Årets Allroundhund’’. Ved poenglikhet (jaktprøve + apportprøve) teller høyeste premie fra apportprøve samme år. Ved fortsatt likhet teller beste ustillingsresultat uansett år dette er oppnådd. Ved fortsatt likhet, vinner yngste hund. Hvis det ikke er noen jaktpremierte hunder ett år, blir prisen ikke utdelt. Vinnes til odel og eie av den fører som først oppnår 4 napp i premien.

 • 2003 LV Bowie (Ulysess), Trude Sævik/Helge Heimstad
 • 2004 LV Fjordlandets Centa, Mette Ulvestad
 • 2005 LV Fjordlandets Evo, Hanne Solem
 • 2006 LV Fjordlandets Evo, Øystein Gleditsch 2.g
 • 2007 LV Jærlosens Cita, Eli Ronglan
 • 2008 LV Fjordlandets Centa, Mette Ulvestad 2.g
 • 2009 LV Åska, Kai-Rune Johannessen
 • 2010 LV Fraggle av Mjøsgløtt, Gunn Ness
 • 2011 LV Fraggle av Mjøsgløtt, Gunn Ness 2.g
 • 2012 LV Fraggle av Mjøsgløtt, Gunn Ness 3.g
 • 2013 LV Fraggle av Mjøsgløtt, Gunn Ness 4.g
 • 2014 LV Fraggle av Mjøsgløtt, Gunn Ness 5.g
 • 2015 LV Rognhøgdas Trixie, Guro Ronglan Aarnes
 • 2016 LV Vindeggens Frøya, Aasmund Ørbeck-Nilssen
 • 2017 LV Rognhøgdas Trixie, Guro Ronglan Aarnes 2.g
 • 2018 LV Langvassåsens Luna, Liv Jorunn Karlsen
 • 2019 LV Langvassåsens Luna, Liv Jorunn Karlsen 2.g
 • 2020 LV Rognhøgdas Alva, Martin Tangen
 • 2021 LV Rognhøgdas Alva, Martin Tangen 2.g
Årets Høyfjellshund AK/VK NVC

Tidligere H. Finnis Vandrepremie. Tildeles beste premierte vorstehhund i VK på NVKs høyfjellsprøve. Må vinnes 3 ganger. Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC til Årets Høyfjellshund AK/VK Høst.

 • 1966 Siv, Rudolf Jacobsen
 • 1967 Fant, Nickelsen
 • 1968 Finni, Monica Jonsson
 • 1969 Kaj, Thv. Jensen, Danmark
 • 1972 KV Ståvi-Snøgg, Hans Borchgrevink
 • 1974 Fia, Harald Nordli
 • 1975 SV Frigga, Birgit Ording
 • 1976 SV Nerigardens Zargo, Randi Schulze Tommelstad
 • 1979 Ikke utdelt
 • 1980 Ikke utdelt
 • 1981 Ikke utdelt
 • 1982 KV Myklegardens Troya II, Kjell Myklebost
 • 1983 Ikke utdelt
 • 1984 Ikke utdelt
 • 1985 KV Myklegardens Troya II, Kjell Myklebost 2. g.
 • 1986 KV Co-Go av Vestgården, Fred Bjørnestad
 • 1987 KV Co-Go av Vestgården Fred Bjørnestad 2. g.
 • 1988 KV Litleleifs Charm, Knut Steinar Skiple
 • 1989 Ikke utdelt
 • 1990 SV Orion Kjell J. Grythe
 • 1991 KV Lundars Barabass, J. I. Floberg
 • 1992 Ikke utdelt
 • 1993 SV Botnahiets Rasmus, Asbjørn Trøstheim
 • 1994 Ikke utdelt
 • 1995 SV Leikvins FCM Tigeren, Anders Lunde
 • 1996 Ikke utdelt
 • 1997 KV Garm av Dahlwinn, Victor Wang
 • 1998 Ikke utdelt
 • 1999 Ikke utdelt
 • 2000 SV Tegardens Tico, Steinar A. Torvik
 • 2001 Ikke utdelt
 • 2002 Ikke utdelt
 • 2003 KV Kvitnyken’s ATP Nikita, Robert Brenden
 • 2004 SV Rondeslottet Quick Silver, Randi Schulze
 • 2005 SV Rondeslottet Quick Silver, Randi Schulze 2.g
 • 2006 KV Kvitnykens ATP Nikita, Robert Brenden
 • 2007 SV Austbakkens Z-Tiril, Kenneth Ressem
 • 2008 SV Fia, Arne Aalberg
 • 2009 KV Tierbua’s Pippi, Glenn Olsen
 • 2010 KV Sognexpressen’s ACP Tiara, Robert Brenden
 • 2011 KV Haugtuns Fri, Siw og Ola Øie
 • 2012 SV Fjällbrisens Gerry, Kjell Tangen
 • 2013 KV Haugtun’s BRC Falco, Jon Inge Alstadvoll
 • 2014 KV Markusfjellets GDF Raipas, Ulf Antonsen
 • 2015 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze
 • 2016 KV Aska, Jens Thomas Sagør
 • 2017 SV Munkefjellets Palo, Rune Brenna
 • 2018 SV Kvitsteindalens Hedda, Rune Fossum
 • 2019 SV Beethoven av Brandsegg Søndre, Rune Fossum
 • 2020 KV Tiurjegeren’s Solo av Sognexpressen, Robert Brenden
 • 2021 SV Speldragets J-The Boss, Rune Fossum
Årets Unghund Høst NVC

Tidligere Engelstads Vandrepremie. Tildeles beste vorstehhund med 1.pr. UK på høyfjellsprøve. Til odel og eie etter å være vunnet 3 ganger av samme eier. Endret 1978: Tildeles den vorstehunghund som har gjort den beste innsats på høyfjellet i løpet av året. Styrets vurdering, gjerne etter poeng-systemet 1, 2, 3 og 4 poeng for henholdsvis 3., 2., 1. og 1. pr. UK med ÆP. Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC til Årets Unghund Høst.

 • 1968 SV Nell, Erik Vogt
 • 1978 SV Tollådalens Kaisa, Hans H Steen
 • 1979 KV Brokefjells Gyri, Trond Indrebø
 • 1980 KV Myklegardens Troya II, Kjell Myklebost
 • 1981 KV Gyda, Alfred Ørjebu
 • 1982 SV Austbakkens Gita, Geir Kristiansen
 • 1983 KV Co-Go Hera av Vestgården, Fred Bjørnestad
 • 1984 SV Skjækerfjellas Vargas, Per Eidem
 • 1985 SV Jerv, Kåre Nergaard
 • 1986 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem
 • 1987 SV Tindens F’Kassandra, G. Alveberg/H. Backe
 • 1988 SV Vestenfors Wicky, Elin Soltvedt
 • 1989 KV Dierges Stegg, Tor Pedersen
 • 1990 KV Inka, Anne Maj Jenssen
 • 1991 SV Kjempåsens Rago, Per-Ivar Sveli
 • 1992 SV Leikvins Tigeren, Anders Lunde
 • 1993 KV Varegglias Lucky Charm, Øystein Skulerud
 • 1994 SV Storm, Frank Øvrewall
 • 1995 KV Tyro, Svein O. Aune
 • 1996 KV Huldreskogens Hanna, Tom R. Mossmann
 • 1997 SV Nordaførr’s B Don Arax, Andreas Bjørn
 • 1998 SV Austbakken’s Viro, Karianne Storvoll
 • 1999 KV Senta, Bing Karlsen
 • 2000 KV Gollomen’s Birk, Ole Andre Hestmo
 • 2001 KV Lierdalen’s Black-Pepsi, Terje Rontén
 • 2002 KV Kvitnyken’s ATP Henny, Svein M. Haraldsen
 • 2003 SV Mogop’s Proppen, Birgit Westgård
 • 2004 KV Sognexpressens Mira, Eirik Fortun
 • 2005 SV Gaundaldrømmens Grom, Nina Rossen
 • 2006 KV Rugdelias NMJ Lucilla, Tore Kallekleiv
 • 2007 SV Gaundaldrømmens Era, Beate Larsen Gaundal og Rolf Gaundal
 • 2008 KV Haugtun’s DPB Fri, Siw Øie
 • 2009 SV Kvitsteindalens C-Ani, Geir Sve
 • 2010 SV Guriskogens TOB Beth, Tor Asle Eliassen
 • 2011 KV Klevportens Hoffern, Kristin Hoffmann
 • 2012 SV Schou’s Lerke, Øyvind Gruben
 • 2013 SV Farris, Ole Jakob Omland
 • 2014 SV Guriskogens BSA Panzer, Tor-Asle Eliassen
 • 2015 KV Rugdelias Xav Lykke, Ole Erik Furuheim
 • 2016 KV Skåtfjellets Bzt Tella, Tom Lilletvedt
 • 2017 SV Bekkstuggus DBM Dobra Maleme, Rolf Gaundal
 • 2018 KV Rugdelias ÆCC Tor, Kristin Hoffmann
 • 2019 SV Brå, Rune Brenna
 • 2020 KV Burre, Geir Henning Strøm
 • 2021 KV Sako’s Ciao Bello, Simen Brekke
Årets Unghund Allround NVC

Tidligere Jegertunets Vandrepremie. Tildeles eier av unghund som har oppnådd høyeste poengsum ved årets kombinerte jaktprøver (samlekombinert og fullkombinert). Ved poenglikhet går den hund foran som har høyest poengsum på felt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund. Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC il Årets Unghund Allround  Endret RS 2011: Minimum premiert i 3 prøvegrener i UK og apport skal være én av grenene.  Endret RS 2012: Minimum premiert i 3 prøvegrener i UK. Endret RS 2013: Minimum premiert i 3 prøvegrener i UK og apport skal være én av grenene. Endret RS 2016: Minimum premiert i 2 prøvegrener i UK. Endret RS 2017: Minimum premiert i to prøvegrener der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, lavland og apport. Det gis 2 poeng for apport sammen med feltpremie kun første gang. Ved flere 1.UK apport gis det 1 poeng sammen med feltpremie. Hvis det står likt vinner yngste hund.

 • 1992 KV Aasatruas Ronja, Harald Holm
 • 1993 SV Krulidalens Tyri, Terje Berntsen
 • 1994 SV Storm, Frank Øvrewall
 • 1995 KV Tyro, Svein O. Aune
 • 1996 SV Lundefjellets C Rai, Per I. Sveli
 • 1997 SV Stillastua’s Gaissa, Tor Asle Eliassen
 • 1998 SV Stubbestulens Krutt, Terje Berntsen
 • 1999 KV Lauritz, Heidi Bjørnson
 • 2000 SV Ramp, Bente Hansen
 • 2001 KV Lierdalen’s Black-Pepsi, Terje Rontén
 • 2002 SV Tooti, Yngvar Teodorsen
 • 2003 SV Stakkhaugen’s Silva, Pål Fasseland
 • 2004 SV Leidangens My, Jan F. Karlsson
 • 2005 SV Hella’s Odin, Eva og Kent Pedersen
 • 2006 KV Rugdelias NMJ Nikko, Ivar Ekenes
 • 2007 KV Aron, Marion Violet Andersen og Thomas Ellefsen
 • 2008 KV Haugtun’s DPB Fri, Siw Øie
 • 2009 SV Kvitsteindalens C-Ani, Geir Sve
 • 2010 KV Fjellfant ENS BMR Brøyt, Trond Leganger
 • 2011 KV Klevportens Kompis, Steinar Søiland
 • 2012 SV Pladsfjellets Røy, Torill Gjerstad Hartwig
 • 2013 SV Farris, Ole Jakob Omland
 • 2014 KV Rampens RTE Flax, Nina Smidtsrød
 • 2015 SV Havheims Første Vorsteher, Mali Nordvang Rundfloen
 • 2016 SV Munkefjellets Vill Iver, Ellen Marie Imshaug
 • 2017 KV Suldølens AES Tullamore, Wenche Due Hansen/Arild Walter Hansen
 • 2018 KV Høgdalias Texas, Øystein Dahl
 • 2019 KV Rampen’s XME Helt Hærli, Nina Smidtsrød
 • 2020 KV Skåtfjellets Riekko, Wenche Dørmænen
 • 2021 KV Masterbakkens AEO Àrja, Ingeborg Nina Nygaard
Årets Strihår Allround AK/VK NVC

Tidligere Jegerens Vandrepremie. Tildeles sier av den stående fuglehund som har oppnådd høyest poengsum uansett klasse på årets kombinerte jaktprøver (samlekombinert og fullkombinert). Ved poenglikhet går den hunden foran som har høyest poeng på felt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund. Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC  til Årets Strihår Allround AK/VK. Endret RS 2017: Minimum premiert i 3 prøvegrener der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, lavland og apport. Det gis 2 poeng for apport sammen med feltpremie kun første gang. Ved flere 1.AK apport gis det 1 poeng sammen med feltpremie. Hvis det står likt vinner yngste hund. Endret RS 2016: Minimum premiert i 3 prøvegrener i AK/VK.

 • 1990 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem
 • 1991 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem 2.g
 • 1992 KV Veidfjellets Mio, Sigmund Nyborg
 • 1993 SV Ronja, Bjarne Kvale
 • 1994 SV Jerv, Kåre Nergård
 • 1995 SV Boss II av Raisjavri, Yngvar Teodorsen
 • 1996 SV Lundefjellets C Rai, Per I. Sveli
 • 1997 SV L Lavøya’s E. Ivo, Sissel Grongstad
 • 1998 KV Aasatrua’s GLT Røysa, Glenn Olsen
 • 1999 SV Springleikens Sorri, Ragnar Jermstad
 • 2000 KV Aasatrua’s GLT Røysa, Glenn Olsen 2.g
 • 2001 SV Bikkjulf’s Hærle, Jan Ove Brå